توضیحات کامل :

آزمون نظام مهندسی رشته اجرای عمران

 

یکی از اشکالات اساسی که باعث اختلاف شدید نتایج  آزمون نظام مهندسی شده استفاده از روش های سنتی خود سنجی توسط متقاضیان ورود به حرفه مهندسان بوده که با آزمون نهایی هماهنگی ندارد درهمین راستا خانه معمار  نرم افزار آ زمون اجرای عمران مربوط به سال96 را تهیه نموده  تا خود را بتوانید با شرایط روز واقعی آزمون اجرای عمران98 هماهنگ نمایید و این برنامه آزمون سنج هوشمند بگونه ای میباشد که همان استرس را در زمان استاندارد تجربه و کارنامه آزمون را بصورت آنی دریافت خواهید کرد از 100 نمره بدون احتساب نمره منفی و همچنین با وارد نمودن نمره کسب شده در نرم افزار تحت اکسل موجود در فایل دانلودی نمره با احتساب نمره منفی نیز به شما ارائه خواهد شد. 

لازم به ذکر است شما بصورت نامحدود مرتبه می توانید در این آزمون شرکت نمایید و گزارش قابل پرینت کلیه آزمون ها را مشابه یک مشاور دریافت نمایید که شامل(تعداد مرتبه شرکت در آزمون، مدت زمان پاسخگویی مجزا در هر آزمون و نمره شما خواهد بود) که در هیج جای دیگری این دقت را تجربه نخواهید کرد.

 

ویژه شرکت کنندگان در آزمون اجرا عمران

* افزایش آمادگی برای آزمون

* صرفه جویی در زمان

* در اختیار داشتن پاسخنامه

* امکان دریافت گزارش وپرینت

* امکان شرکت در آزمون معرفی شده بطور نامحدود 

* قابل استفاده برای ویندوز(xp-7-8)

بدون نیازبه نصب روی کامپیوتر و یا اتصال به اینترنت