توضیحات کامل :

فایل پی دی اف آموزش ترسيم نقشه های سازه (ساختمان های اسکلت فلزی)، در حجم 46 صفحه کامل و جامع.

 

بخشی از متن:
آشنايي با اصول و مباني ساختمانهاي اسكلت فلزى و ترسيم پلان فونداسيون
اهداف رفتاری: از فراگير انتظار مي رود که در پایان این فصل بتواند:
1. انواع پي ها را نام ببرد .
2. کاربرد و مشخصات پي هاي منفرد ، نوار ي، گسترده و شمعي را بیان کند.
3. کرسي چیني و کاربرد آن را بیان کن .
4. روش هاي پي سازي در زمین هاي شیبدار را بیان کند.
5. پلان فونداسیون را ترسیم و مرکبي کند.
6. جزییات اجرایي پي ها را ترسیم کند.
7. پي ها را تیپ بندي کرده جدول پي سازي را تهیه کند.
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 46 صفحه به صورت کامل و جامع در ارتباط با اصول و مباني ساختمانهاي اسكلت فلزى و ترسيم پلان فونداسيون تهیه شده است.