توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز موسیقی Ryan دانشگاه Northwestern

 

طرح z شکل ضمن پویایی حجم پروژه نورگیری مناسبی را برای پروژه فراهم آورده است و یال ساختمان در راستای دریاچه گسترش یافته است. در ابتدای ورودی و پس از عبور از دهلیز ورودی و فضای تقسیم آکس بصری مناسبی به فضای رودخانه وجود دارد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی فرم
  • پلان طبقات
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی سالن
  • مقطع
  • و...