توضیحات کامل :

نرم افزار آزمون اجرا معماری 92 و 93 نظام مهندسی

 

یکی از اشکالات اساسی که باعث اختلاف شدید نتایج  آزمون نظام مهندسی شده استفاده از روش های سنتی خود سنجی توسط متقاضیان ورود به حرفه مهندسان بوده که با آزمون نهایی هماهنگی ندارد درهمین راستا خانه معمار  نرم افزار آ زمون اجرای معماری92و93موجود را تهیه نموده  تا خود را بتوانید با شرایط روز واقعی آزمون اجرای معماری هماهنگ نمایید و این برنامه آزمون سنج هوشمند بگونه ای میباشد که همان استرس را تجربه خواهید کرد.

ویژه شرکت کنندگان در آزمون اجرا معماری(2آزمون92و93)

* افزایش آمادگی برای آزمون

* صرفه جویی در زمان

* در اختیار داشتن پاسخنامه

* امکان دریافت گزارش وپرینت

* امکان شرکت در آزمون معرفی شده بطور نامحدود 

* قابل استفاده برای ویندوز(xp-7-8)

بدون نیازبه نصب روی کامپیوتر و یا اتصال به اینترنت