توضیحات کامل :

اقتصاد مقاومتی از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

 

تحقیق اقتصاد مقاومتی در در زمینه های زیر به تحلیل مفهوم اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی می پردازد.که به مهم ترین آن ها اشاره میکنیم.

اقتصاد مقاومتی چیست

 اقتصاد مقاومتی از کلام مقام معظم رهبری

-  اقتصاد مقاومتی از نگاه فعالان اقتصادي

«اقتصاد مقاومتی» با سه رویكرد: دانش، تلاش جهادگونه و مصرف هدفمند

-اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در  جمهوری اسلامی ایران

- راهكار در اقتصاد مقاومتی