توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان مسکونی کهریزک تهران

 

موقعیت پروژه در جنوب شهر تهران بوده که این محدوده به علت رشد افزاینده ای که داردبه تازگی تبدیل به شهر شده است و آب و هوای منطقه مانند 70 درصد ایران کویری می باشد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی سایت
  • ویژگی های طراحی
  • نورگیری ساختمان
  • ویژگی های معماری
  • بررسی نما
  • مقطع
  • و...