توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کودکستان کشاورزی Vietnam

 

ویتنام در طول تاریخ همیشه سرزمینی سر سبز با تولیدات متعدد کشاورزی بوده است که در طول زمان با تبدیل شدن این بخش به عنوتن عنصر اصلی اقتصاد ویتنام ، عوارض این تولید بر محیط زیست اعم از احداث سد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • ویژگی های منطقه طراحی
 • پلان
 • بررسی فرم
 • بررسی بام
 • تهویه ساختمان
 • مصالح و ساختار
 • نما
 • مقطع
 • و...