توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل فست فود BIGWICH هند

 

در این پروؤه به خوبی رنگها ، بافت ها و احساسات با هم ترکیب شده اند و نمایانگر عناصر طبیعت هستند. به جای پیچیدگی از عناصر ساده و به جای منحنی و بکارگیری تزیینات از تصاویر صنعتی به صورت حداقلی با خطوط مستقیم استفاده شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های یر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی فضای داخلی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و...