توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان خدمات عمومی دانشگاه علوم بهداشتی Granada اسپانیا

 

اجرای پروژه ی ساختمان خدمات عمومی دانشگاه علوم بهداشتی گرانادا در سال 2014 در کشور اسپانیا به اتمام رسید. این مجموعه خدماتی ،اداری  فضاهای گوناگونی از قبیل سالن کنفرانس، کتابخانه، محل نگهداری اطفال...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • بررسی نما
  • پلان
  • سایت پلان
  • نما
  • مقطع
  • و...