توضیحات کامل :

فایل پی دی اف آشنایی با تخلفات ساختمانی و انواع آن، در حجم 14 صفحه پی دی اف.

 

بخشی از متن:
- مفهوم تخلفات ساختماني
بر اساس ماده 100 قانون شهرداريها: (( مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان ،
از شهرداري پروانه اخذ نمايند.)) همچنين بر اساس ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري: (( شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل
محدوده و حريم شهر، از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن ، با رعايت ضوابط و
معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و به وسيله وزارت كشور ابلاغ خواهد شد، هستند.)) شهرداريها كنترلهاي پيش بيني شده را بر اساس پروانه
ساختماني انجام مي دهند.تخلف هاي ساختماني به اشكال و علل زير انجام مي پذيرد:
الف: عدم دريافت پروانه ساختمان براي احداث بنا و يا ايجاد تغييراتي در بنا بر اساس قانون براي انجام آن تغييرات دريافت مجوز از شهرداري الزامي است.
ب: ناديده گرفتن بخش يا بخشهايي از پروانه ساختماني از سوي شهرداري در هنگام احداث بنا و يا پس از آن.
با بيان ديگر ، (( تخلف ساختماني عبارت است از بي اعتنايي به قانونمنديهاي موجود در عرصه ساخت و سازه هاي شهري، قانون شكني در ساختمان سازي و عدول
مقررات ساختمان سازي.))
اگر چه در بسياري موراد، علت بروز تخلف ساختماني ، سودجويي متخلفين و ترجيح دادن منافع شخصي است، اما ناروشني مقررات ، قوانين و ضوابط شهرسازي،
ناآشنايي شهروندان با اصول لازم الرعايه, نبود نظارت و كنترل دقيق و مستمر، مشكلات اتماعي و ناتواني بعضي از شهروندان در اجراي اصول و قوانين ، از
عوامل تخلفات ساختماني و يا تشديد كننده آن به شمار مي آيند.
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 14 صفحه تهیه شده است.