توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت آشنايي با ادبيات معاصر ايران

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 175

-آغاز انحطاط ادبی از قرن هشتم به بعد وادامه آن تا اوايل قرن

سيزدهم هجری(قرن رستاخيز ادبی).

-تاليف تاريخ وصاف در اوايل قرن هشتم به وسيله وصاف

الحضره نخستين مفسد بزرگ زبان (از ديدگاه ادوارد براون).

-افراط در لفاظی، سجع پردازیوآوردن كلمات عربی و تركی

مغولی در تاريخ وصاف.

-مقلدان وصاف الحضرة: ميرزامهدیخان استر آبادی منشی

نادر شاه و مولف دو كتاب جهان گشای نادری و دره نادره.

 

فهرست مطالب

قرن سيزدهم و رستاخيز ادبی

ادبيات ايران در آستانه مشروطيت

نگاهی به ادبيات معاصر ايران از مشروطيت تا 1320ش

از 1320 تا 1332

سبك دوره و سبك شخصي

نظري به ادبيات داستانی در نيم قرن اخير