توضیحات کامل :

با دانلود این فایل دیگر نیازی به خواندن کتاب چندین صفحه ای آیین نامه ندارید.

این فایل شامل 654 سوال پر تکرار در آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی به همراه جواب میباشد.

فقط کافیست این 654 سوال پر تکرار را چند بار مرور کنید

 

به عنوان هدیه نیز، آموزش عملی رانندگی که در امتحان عملی گواهینامه می تواند بسیار مفید باشد در این فایل قرار داده ایم.

این نمونه سوالات در 10 بخش دسته بندی شده اند:

1-علایم راهنمایی و رانندگی

2-هوشیاری

3-هدایت و کنترل وسیله نقلیه

4-برخورد و واکنش

5-آگاهی از خطرات

6-عابرین پیاده

7-مقررات راه و آزادراه

8-تصادفات

9-بار و نحوه بارگیری

10-حق تقدم

 

در زیر تصویری از نمونه سوالاتی که میخواهید دانلود کنید قرار داده ایم:

 

دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 

تصویر زیر هم مربوط به آموزش عملی رانندگی میباشد که به عنوان هدیه برای شما در فایلی که میخواهید دانلود کنید قرار داده ایم:

دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 

شما قبولید

فقط کافیست بعد از دانلود،این نمونه سوالات پر تکرار و ارزشمند را چند بار مرور کنید.